Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Kunst i offentlige rom

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten.

Kunstsenteret har nært samarbeid med KORO, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag. TSSK bistår offentlige og private aktører med råd og informasjon, og ønsker å bidra til kunstfaglig og kulturell bevissthet i arbeidet med offentlige rom, by- og stedsutvikling.

Rådgivning


I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstnersenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Ved rekruttering av kunstkonsulenter kan vi utarbeide forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom vårt omfattende nettverk av konsulenter og kunstnere.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Våre tjenester


Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning med følgende:

  • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister og nyhetsbrevet.
  • Oversikt over regionale kvalifiserte kunstkonsulenter.
  • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser.
  • Veilede kunstkonsulenter.
  • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
  • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

Eller ta direkte kontakt med:
E-post: Randi Martine Brockmann
Telefon: (+47) 73 52 49 10